Få en solid & stærk
partner ved din side

Mieritz Advokatfirma yder rådgivning inden for en lang række juridiske
områder til både private klienter samt små og mellemstore virksomheder.
Læs mereBliv kontaktet

Erhverv

Få ekspert juridisk støtte fra certificeret advokater

Læs mere

Privat

Få ekspert juridisk støtte fra certificeret advokater

Læs mere

Selskabsret

Få ekspert juridisk støtte fra certificeret advokater

Læs mere

Specialer

Få ekspert juridisk støtte fra certificeret advokater

Læs mere

En advokat fra Mieritz Advokatfirma er din partner

Mieritz Advokatfirma er et advokatkontor placeret centralt i Køge. Vores kontor har en bred ekspertise indenfor alle områder af erhvervs – og privatretten.
Med vores fælles kompetencer vil vi yde den stærkeste repræsentation af vores klienter med en resultatorienteret og værdiskabende rådgivning.
Om os

Et team af advokater står til rådighed for dig, beskytte dine rettigheder, din familie og ejendom

Forretning, fast ejendom, familie, dødsboer, immigration, kriminel, konkurs, trafik, personlig
skade, forbrugerbeskyttelse, udlejer-lejer og mere: vores netværk af advokater kan
svare på dine spørgsmål - nu.
Ring nu

VIRKSOMHEDSHANDLER

Få kompetent rådgivning, uanset hvilken side af bordet du sidder på. Vores erfarne team har varetaget adskillige overdragelser og kan således bistå med kyndig vejledning og gode råd for at sikre en god proces.
Læs mere

0k

Løste sager

0%

Kundetilfredshed

0+

Vores lokation

0

Medarbejdere
PRØVEERFARING PÅ BEGGE SIDER AF FØDERAL FORBRYDELSE

Certificering & tilliden er i orden

Højesteret

Højesteret er Kongeriget Danmarks højeste domstol og sidste appelinstans. Højesteret har til opgave at afklare retstilstanden og sørge for ensretning i straffene.

Overholdelse af GDPR

Står for “General Data Protection Regulation” og kaldes i almindelig tale for persondataforordningen. Princippet bag GDPR, at vi alle har ret til et privatliv.

Testamente

Et testamente er et juridisk bindende dokument, hvori er fastsat, hvad en person ønsker der skal ske med hans/hendes ejendele efter han/hun dør.

Hvor længe varer et virksomhedsrådgivning projekt?

Du bør kontakte en advokat, når du føler, at dine rettigheder er blevet krænket. Det er også en god idé at kontakte en advokat, når du mener, at din frihed er blevet kompromitteret.

Hvordan fastsættes honorar?

Advokatfirmaernes honorar fastsættes som udgangspunkt efter medgået tid ud fra de til enhver tid gældende timetakster. Der tages ved afregningen desuden hensyn til opgavens kompleksitet, sagsgenstandens størrelse og betydning for klienten, det med sagen forbundne ansvar, sagens hastende karakter og de opnåede resultater.

Ud over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger af klienten.

Såfremt der opkræves negative renter af indestående på klientkonti, skal denne omkostning afholdes af klienten.

Fakturering kan ske aconto og ved sagens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.

Hvordan behandles klientmidler?

Alle klientmidler behandles efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler.

Klientmidlerne indsættes på klientkonto i pengeinstitut efter advokatfirmaernes valg, medmindre klienten tilkendegiver specifikt ønske i så henseende.

Advokatfirmaerne har klientbankkonti i Sydbank, Nykredit Bank og Jyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skriv en mail til os kort om hvad det drejer sig om og vi vil vende tilbage. Haster din sag bedes du ringe.

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning, kan du med fordel benytte kontaktformularen nedenfor og beskrive dit problem kort, så vil vi vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.